teaching

 • 111teaching principle — mokymo principas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo proceso dėsniais ir dėsningumais grindžiamas didaktikos teiginys, kuriuo vardijami pagrindiniai mokymo turinio, metodų ir mokymo proceso organizavimo reikalavimai. Svarbiausi… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 112teaching abilities — pedagoginiai sugebėjimai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Psichologinės sąlygos įgyti pedagoginio darbo kvalifikaciją ir sėkmingai mokyti bei auklėti jaunimą. Skiriami šie pedagoginių sugebėjimų tipai: 1) intelektiniai, 2) komunikaciniai,… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 113teaching method — mokymo metodas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tarpusavyje susiję pedagogo ir mokinių veiklos būdai, kuriais mokiniai, pedagogo vadovaujami, įgyja žinių, lavina mokėjimus ir įgūdžius, plėtoja pažintines galias ir ugdo… …

  Sporto terminų žodynas

 • 114teaching method — mokymo metodas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Visuma būdų ir priemonių, kuriais suteikiama teorinių žinių ir praktinių įgūdžių mokant sporto šakos technikos veiksmų ir jų derinių, mokoma taikyti juos varžybose, savarankiškai …

  Sporto terminų žodynas

 • 115teaching training session — mokomosios pratybos statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pratybos, kuriose derinamas naujos medžiagos mokymasis ir jau išmoktos tobulinimas. Skiriamos ↑nepamokinės, ↑pamokinės ir ↑papildomosios mokomosios pratybos. atitikmenys:… …

  Sporto terminų žodynas

 • 116teaching training session — mokomosios pratybos statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pratybos, kuriose vyrauja naujos medžiagos mokymasis. Mokomosios pratybos yra pagrindinės pirmaisiais jaunių daugiametės treniruotės etapais. atitikmenys: angl. teaching… …

  Sporto terminų žodynas

 • 117teaching organisation type — mokymo forma statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vidinė mokymo vyksmo organizavimo struktūra, priemonė. Pagrindinė mokymo forma yra pamoka. atitikmenys: angl. teaching organisation type vok. Unterrichtsform, f rus. форма обучения …

  Sporto terminų žodynas

 • 118teaching training apparatus — mokomasis treniruoklis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Treniruoklis sporto technikai mokytis ir tobulinti. atitikmenys: angl. teaching training apparatus vok. lernendes Trainingsgerät, n rus. тренажер обучения …

  Sporto terminų žodynas

 • 119teaching abilities — pedagoginiai gebėjimai statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Gebėjimas gerai įvaldyti pedagoginio darbo kvalifikaciją, taip pat sėkmingai mokyti ir auklėti jaunimą. atitikmenys: angl. teaching abilities vok. pädagogische Begabungen …

  Sporto terminų žodynas

 • 120teaching fellow — noun a graduate student with teaching responsibilities • Hypernyms: ↑teacher, ↑instructor …

  Useful english dictionary